loading

Sách, tuyển tập

Màu tím / Bao'er Jinna ; Lương Bích Ngọc dịch

Tác giả : Bao'er Jinna ; Lương Bích Ngọc dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 497 tr. ; 24 cm

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2128/2019
(VH 1738)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top