loading

Sách, tuyển tập

Ông Mãnh về làng : tiểu thuyết / Trịnh Thanh Phong

Tác giả : Trịnh Thanh Phong

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 354 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2125/2019
(VH 5225)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top