loading

Sách, tuyển tập

Giọt nước mắt em rơi đằng sau ô cửa sổ : tập truyện ngắn / Ngân Kim

Tác giả : Ngân Kim

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 207 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786045526774

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 456/2019
(VH 4495)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 457/2019
(VH 4496)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top