loading

Sách, tuyển tập

Trở về nơi tình yêu bắt đầu / Vô Xứ Khả Đào ; Nguyễn Hải Phương dịch

Tác giả : Vô Xứ Khả Đào ; Nguyễn Hải Phương dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 523 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045526545

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1988/2019
(VH 1959)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1989/2019
(VH 1960)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top