loading

Luận án, luận văn

Development and evaluation of personalized risk assessments for osteoporotic patients / Hồ Lê Phương Thảo

Tác giả : Hồ Lê Phương Thảo

Nhà xuất bản : University of technology Sydney

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Australia

Mô tả vật lý : xx, 239 tờ : bảng, biểu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 610.28

Chủ đề : 1. Đo mật độ xương. 2. Kỹ thuật y sinh. 3. Loãng xương -- Bệnh nhân. 4. Loãng xương -- Di truyền học. 5. Loãng xương -- Điều trị. 6. Luận án -- Úc. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25371
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25372 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top