loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Trajectoires de numérisation adaptatives en contexte in-situ / Phan Nguyễn Duy Minh

Tác giả : Phan Nguyễn Duy Minh

Nhà xuất bản : Université Paris-Saclay

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Cachan, France

Mô tả vật lý : xiv, 166 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 621.91

Chủ đề : 1. Kỹ thuật cơ khí. 2. Kỹ thuật sản xuất. 3. Luận án -- Pháp. 4. Máy phay. 5. Thiết kế máy. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25364
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25365 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top