loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Job engagement in the vietnamese higher education sector / Phạm Thái Thảo Nguyên

Tác giả : Phạm Thái Thảo Nguyên

Nhà xuất bản : RMIT Unversity

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Melbourne, Australia

Mô tả vật lý : xx, 446 tr. : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.3009597

Chủ đề : 1. Động cơ thúc đẩy nhân viên -- Việt Nam. 2. Gắn kết với công việc -- Việt Nam. 3. Gíáo dục Đại học -- Việt Nam. 4. Luận án -- Úc. 5. Quản lý nhân sự -- Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25360
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25361 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top