loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Understanding factors influencing the performance of a Wi-fi fingerprinting system / Dương Ngọc Đoàn

Tác giả : Dương Ngọc Đoàn

Nhà xuất bản : University of Kassel

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Germany

Mô tả vật lý : vi, 102 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 004.68

Chủ đề : 1. Dấu vân tay. 2. Luận án -- Đức. 3. Mạng cục bộ không dây. 4. Mạng máy tính. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25354
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25355 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top