loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Evaluation of biodegradability of polystyrene materials in the managed landfill and soil / Hồ Thanh Bá

Tác giả : Hồ Thanh Bá

Nhà xuất bản : The University of Newcastle

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : New South Wales, Australia

Mô tả vật lý : xvi, 172, [3] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 628.52

Chủ đề : 1. Bãi chôn lấp hợp vệ sinh. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Polystyrene -- Phân hủy sinh học. 4. Rác và tiêu huỷ rác. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25350
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25351 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top