loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Extraction of bioactives and oil from Gac seeds / Lê Vân Anh

Tác giả : Lê Vân Anh

Nhà xuất bản : The Univerisity of Newcastle, 2018

Nơi xuất bản : Ourimbah, Australia

Mô tả vật lý : xxvi, 250, xxvii : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 665.35

Chủ đề : 1. Chiết xuất thực vật. 2. Dầu thực vật. 3. Hạt gấc -- Chiết xuất. 4. Hợp chất hoạt tính sinh học thực vật. 5. Luận án -- Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 25347
(K07.22_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top