loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Một số đóng góp trong tối ưu danh mục đầu tư và quản lý rủi ro tài chính / Ngô Minh Mẫn ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Xuân Huyên, Đặng Đức Trọng

Tác giả : Ngô Minh Mẫn ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Xuân Huyên, Đặng Đức Trọng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 120 tờ, [13] tr. : sơ đồ (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 519.23

Chủ đề : 1. Đầu tư -- Mô hình toán học. 2. Giao dịch chứng khoán -- Mô hình toán học. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Quá trình ngẫu nhiên. 5. Quản lý rủi ro tài chính -- Mô hình toán học. 6. Tối ưu hóa toán học. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25344
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25345 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top