loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Giá trị dinh dưỡng của một số nguyên liệu thức ăn và mức tối ưu axít amin tiêu hóa hồi tràng biểu kiến trong khẩu phần cho lợn thịt / Nguyễn Văn Phú ; Người hướng dẫn khoa học : Lã Văn Kính

Tác giả : Nguyễn Văn Phú ; Người hướng dẫn khoa học : Lã Văn Kính

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, 162, [44] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 636.4085

Chủ đề : 1. Axit amin. 2. Dinh dưỡng động vật. 3. Lợn thịt -- Thức ăn và cho ăn. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Thức ăn gia súc. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25337
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25338 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top