loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Văn hóa Phật giáo trong đời sống của người Việt ở Lào / Nguyễn Văn Thoàn ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hồng Liên

Tác giả : Nguyễn Văn Thoàn ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hồng Liên

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : iii, 352 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 305.895922

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Người Việt Nam -- Lào -- Đời sống tôn giáo -- Phật giáo. 3. Người Việt Nam -- Lào -- Đời sống xã hội và tập quán. 4. Phật giáo và văn hóa. 5. Lào -- Văn minh -- Ảnh hưởng Phật giáo. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25331
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25332 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top