loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Truyện thơ quốc ngữ Nam kỳ xuất bản ở Sài Gòn từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1945 / Dương Mỹ Thắm ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Nam, Lê Giang

Tác giả : Dương Mỹ Thắm ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Nam, Lê Giang

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 276 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 895.922132

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Truyện thơ Việt Nam -- Thế kỷ 19 -- Lịch sử và phê bình. 3. Truyện thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 4. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 19 -- Lịch sử và phê bình. 5. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25325
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25326 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top