loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phổ quát hóa quyền con người trong pháp luật kinh tế Việt Nam / Nguyễn Thị Thu Trang ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Anh Sơn

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Trang ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Anh Sơn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : v, 190 tờ, xviii : biểu đồ, sơ đồ (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 343.59707

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Quyền con người -- Khía cạnh kinh tế -- Việt Nam. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25322
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25323 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top