loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nguồn nhân lực ở tỉnh An Giang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1996-2015) / Nguyễn Thị Hồng Nhung ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Văn Sen, Trần Nam Tiến

Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Nhung ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Văn Sen, Trần Nam Tiến

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : vii, 313 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 331.110959791

Chủ đề : 1. Công nghiệp hóa -- Việt Nam -- An Giang. 2. Nguồn nhân lực -- Việt Nam -- An Giang. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25316
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25317 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top