loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền theo pháp luật môi trường Việt Nam / Võ Trung Tín ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Hữu Nghị

Tác giả : Võ Trung Tín ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Hữu Nghị

Nhà xuất bản : Trường Đại học Luật T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 285 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 344.59704632

Chủ đề : 1. Bồi thường (Luật ) -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Luật môi trường -- Việt Nam. 4. Ô nhiễm -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 5. Trách nhiệm đối với thiệt hại về môi trường -- Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25310
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25311 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top