loading

Sách, tuyển tập

Technical assistance (Financed by the Japan Special Fund ) for the ADB-OECD anticorruption action plan for Asia and the Pacific, 2002-2003 / ADB

Tác giả : ADB

Nhà xuất bản : ADB

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : Manila

Mô tả vật lý : 19tr. ; 28cm

Số phân loại : 364.1323095

Chủ đề : 1. Điều tra tham nhũng -- Châu Á, Thái Bình Dương. 2. Điều tra tham nhũng -- Thái Bình Dương. 3. Phòng chống tội phạm -- Châu Á. 4. Phòng chống tội phạm -- Thái Bình Dương. 5. Viện trợ kỹ thuật -- Châu Á -- Lập kế hoạch. 6. Viện trợ kỹ thuật -- Thái Bình Dương -- Lập kế hoạch.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 AB 1512
Phục vụ đọc tại chỗ
Top