loading

Sách, tuyển tập

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ : truyện / Nguyễn Nhật Ánh ; Đỗ Hoàng Tường minh họa

Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh ; Đỗ Hoàng Tường minh họa

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 207 tr. : hình vẽ ; 20 cm

ISBN : 9786041004757

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Văn học thiếu nhi Việt Nam. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 2686/2019
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top