loading

Sách, tuyển tập

Tắt đèn : tiểu thuyết / Ngô Tất Tố ; Cao Đắc Điểm, Ngô Thị Thanh Lịch sưu tầm, khảo dị, chú giải và giới thiệu

Tác giả : Ngô Tất Tố ; Cao Đắc Điểm, Ngô Thị Thanh Lịch sưu tầm, khảo dị, chú giải và giới thiệu

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 211 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049672163

Số phân loại : 895.922332

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1856/2019
(VH 3635)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top