loading

Luận án, luận văn

Etude de supraconducteurs préparés par implantation ionique à basse température / Lamoise Anne-Marie

Tác giả : Lamoise Anne-Marie

Nhà xuất bản : Université de Paris-Sud

Năm xuất bản : 1977

Nơi xuất bản : Orsay, France

Mô tả vật lý : 145 tr., 2 tờ : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 537.62

Chủ đề : 1. Chất dẫn điện. 2. Ions. 3. Luận án -- Pháp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25303
Phục vụ đọc tại chỗ
Top