loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ownership structure, board characteristics and firm performance in Vietnam / Nguyễn Tiến Thông ; Advisor: Nguyen Thu Hien, Piman Limpaphayom

Tác giả : Nguyễn Tiến Thông ; Advisor: Nguyen Thu Hien, Piman Limpaphayom

Nhà xuất bản : University of Technology

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh City

Mô tả vật lý : 29 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 658.009597

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Tài chính -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Doanh nghiệp -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Quyền sở hữu -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25296
Phục vụ đọc tại chỗ
Top