loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ownership structure, board characteristics and firm performance in Vietnam / Nguyễn Tiến Thông ; Advisor : Nguyen Thu Hien, Piman Limpaphayom

Tác giả : Nguyễn Tiến Thông ; Advisor : Nguyen Thu Hien, Piman Limpaphayom

Nhà xuất bản : University of Technology

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh City

Mô tả vật lý : x, 179 tờ, 30 tr. : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.009597

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Tài chính -- Việt Nam. 2. Doanh nghiệp -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Quyền sở hữu -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25294
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25295 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top