loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Discovery of novel small molecule for treatment of neuropathic pain / Nguyễn Huy Du

Tác giả : Nguyễn Huy Du

Nhà xuất bản : University of Toyama

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Toyama, Japan

Mô tả vật lý : 100 tờ : biểu đồ (1 phần màu) ; 30 cm +1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 616.856

Chủ đề : 1. Đau thần kinh. 2. Đau -- Điều trị. 3. Luận án -- Nhật Bản. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25289
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25290 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top