loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Chemical use, antimicrobial quality and withdrawal time of selected antimicrobials in striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) aquaculture in the Mekong Delta, Vietnam / Tran Minh Phu

Tác giả : Tran Minh Phu

Nhà xuất bản : University of Copenhagen

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Denmark

Mô tả vật lý : 182 tr. : bảng, biểu đồ ; 25 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

ISBN : 9788776118822

Số phân loại : 639.8

Chủ đề : 1. Cá tra -- Chăn nuôi -- Khu vực sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 2. Luận án -- Đan Mạch. 3. Nuôi trồng thủy sản -- Khu vực sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 4. Pangasianodon hypophthalmus -- Khu vực sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25285
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25286 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top