loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Etude de la motivation ou engagement cognitif de l'étudiant vietnamien dans les activités de formation : le cas de l'Université de Can Tho (Vietnam) / Lữ Quốc Vinh

Tác giả : Lữ Quốc Vinh

Nhà xuất bản : Université de Rouen

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : France

Mô tả vật lý : 548 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 378.009597

Chủ đề : 1. Động cơ thúc đẩy học tập -- Việt Nam. 2. Giáo dục đại học -- Việt Nam. 3. Giáo dục -- Quản lý -- Việt Nam. 4. Luận án -- Pháp. 5. Sinh viên -- Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25280
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25281 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top