loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Relation entre les marches financiers et la politique budgetaire dans les economies emergentes asiatiques / Bùi Duy Tùng

Tác giả : Bùi Duy Tùng

Nhà xuất bản : Université de Bourgogne - Franche - Comté

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Dijon, France

Mô tả vật lý : vi, 248 tr. : minh họa ; 31 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 336.309597

Chủ đề : 1. Chính sách tài khóa -- Châu Á. 2. Luận án -- Pháp. 3. Châu Á -- Chính sách kinh tế. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25275
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25276 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top