loading

Luận án, luận văn

Người phụ nữ Việt trong văn hóa miền Tây Nam bộ : (qua tư liệu ca dao) / Phan Thị Kim Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Mạnh Nhị

Tác giả : Phan Thị Kim Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Mạnh Nhị

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 25 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 398.209597

Chủ đề : 1. Ca dao Việt Nam -- Việt Nam -- Tây Nam Bộ -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 3. Phụ nữ -- Việt Nam -- Tây Nam Bộ -- Tóm tắt. 4. Văn học dân gian Việt Nam -- Việt Nam -- Tây Nam Bộ -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25271
Phục vụ đọc tại chỗ
Top