loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu sự tích lũy lipid trong quá trình tăng trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata (droop) hibberd / Trịnh Cẩm Tú ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Trang Việt, Trần Thanh Hương

Tác giả : Trịnh Cẩm Tú ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Trang Việt, Trần Thanh Hương

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 25 tr. : hình ảnh, bảng ; 21 cm

Số phân loại : 571.2

Chủ đề : 1. Lipids -- Phân tích -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 3. Sinh lý học thực vật -- Tóm tắt. 4. Vi tảo nannochloropsis oculata -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25256
Phục vụ đọc tại chỗ
Top