loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu sự tích lũy lipid trong quá trình tăng trưởng của vi tảo nannochloropsis oculata (droop) hibberd / Trịnh Cẩm Tú ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Trang Việt, Trần Thanh Hương

Tác giả : Trịnh Cẩm Tú ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Trang Việt, Trần Thanh Hương

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x, 210, [6] tờ, 46 tr. : bảng, biểu đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 571.2

Chủ đề : 1. Lipids -- Phân tích. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Sinh lý học thực vật. 4. Vi tảo nannochloropsis oculata. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25254
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25255 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top