loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Design and 3D printing of compliant mechanisms / Phạm Minh Tuấn

Tác giả : Phạm Minh Tuấn

Nhà xuất bản : Nanyang Technological University

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Singapore

Mô tả vật lý : xiii, [4], 156 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 621.8

Chủ đề : 1. Cơ học đàn hồi. 2. Kỹ thuật cơ khí. 3. Kỹ thuật in 3D. 4. Luận án -- Singapore. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25308
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25309 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top