loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu thành phần hóa học cây nữ lang hardwicke (valeriana hardwickii wall. valerianaceae) / Huỳnh Lời ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hùng

Tác giả : Huỳnh Lời ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hùng

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 25 tr. : sơ đồ ; 21 cm

Số phân loại : 615.32392

Chủ đề : 1. Cây làm thuốc -- Tóm tắt. 2. Cây nữ lang -- Thành phần -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25252
Phục vụ đọc tại chỗ
Top