loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu thành phần hóa học cây nữ lang hardwicke (valeriana hardwickii wall. valerianaceae) / Huỳnh Lời ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hùng

Tác giả : Huỳnh Lời ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hùng

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, 237 tr., [4] tờ : bảng, biểu (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 615.32392

Chủ đề : 1. Cây làm thuốc. 2. Cây nữ lang -- Thành phần. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25250
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25251 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top