loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phát triển ngành hàng thịt heo ở tỉnh Đồng Nai: Áp dụng ma trận phân tích chính sách / Hoàng Thị Bích Hằng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Ngãi, Phạm Thăng

Tác giả : Hoàng Thị Bích Hằng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Ngãi, Phạm Thăng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiv, 232 tờ : bảng, biểu đồ (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 641.364

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Thịt lợn -- Việt Nam -- Đồng Nai. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25247
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25248 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top