loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu sự thay đổi một số đặc trưng cơ lý của đất yếu TP. Hồ Chí Minh theo các lộ trình ứng suất dỡ tải trong tính toán hố đào sâu / Ngô Đức Trung ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Phán, Trần Thị Thanh

Tác giả : Ngô Đức Trung ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Phán, Trần Thị Thanh

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xx, 231 tờ : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 624.15759779

Chủ đề : 1. Đất yếu -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Hố đào. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Nền móng. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25244
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25245 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top