loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh thời kì hội nhập / Nguyễn Trọng Hiếu ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Xuân Hậu

Tác giả : Nguyễn Trọng Hiếu ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Xuân Hậu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 270, [9] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.47910959772

Chủ đề : 1. Du lịch -- Việt Nam -- Tây Ninh. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Ngành du lịch -- Việt Nam -- Tây Ninh. 4. Tây Ninh (Việt Nam) -- Mô tả và du lịch. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25229
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25230 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top