loading

Sách, tuyển tập

Vạch một chân trời ; Chim quyên xuống đất : truyện dài / Sơn Nam

Tác giả : Sơn Nam

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 489 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786041128446

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Vạch một chân trời – Chim quyên xuống đất là tập sách tập hợp 2 truyện vừa (tiểu thuyết ngắn) của Sơn Nam gồm Vạch một chân trời và Chim quyên xuống đất. Đó là câu chuyện về các trí thức song trong giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám ở miền Tây Nam Bộ dưới ách cai trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Tâm thế và tâm trạng của những người trí thức trẻ được thể hiện một cách mịt mờ ở đây, phần nào nói được cuộc sống đây bức bách của trí thức trẻ dưới chế độ bị trị.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 325/2019
(VH 3817)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 326/2019
(VH 3818)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top