loading

Sách, tuyển tập

Bốn chín chưa qua : tiểu thuyết / Trần Chiến

Tác giả : Trần Chiến

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 214 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786041129580

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Giải thưởng văn học -- Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Cuốn tiểu thuyết đạt Giải thưởng Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam 2001 của nhà văn Trần Chiến.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 311/2019
(VH 5136)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 312/2019
(VH 5137)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top