loading

Sách, tuyển tập

Chỉ là một cội cây thôi / Ajahn Chah ; Tỳ kheo Khánh Hỷ, Aggasami Trần Minh Tài soạn dịch ; Kim Triệu hiệu đính

Tác giả : Ajahn Chah ; Tỳ kheo Khánh Hỷ, Aggasami Trần Minh Tài soạn dịch ; Kim Triệu hiệu đính

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 207 tr. : hình vẽ, chân dung ; 21 cm

Số phân loại : 646.7

Chủ đề : 1. Kỹ năng sống. 2. Thành công. 3. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1654/2019
(10257)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top