loading

Sách, tuyển tập

Truyện ngắn chọn lọc. Q.1 / Hà Thị Cẩm Anh

Tác giả : Hà Thị Cẩm Anh

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 503 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049721366

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Nhà văn dân tộc thiểu số.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1567/2019
(VH 2465)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1568/2019
(VH 2466)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top