loading

Sách, tuyển tập

Di sản múa dân gian vùng Tây Bắc / Bùi Chí Thanh, Cầm Trọng

Tác giả : Bùi Chí Thanh, Cầm Trọng

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 559 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049723957

Số phân loại : 895.92208

Chủ đề : 1. Hợp tuyển. 2. Múa dân gian -- Việt Nam -- Tây Bắc. 3. Văn học dân tộc thiểu số.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1536/2019
(VH 2423)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1537/2019
(VH 2424)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top