loading

Sách, tuyển tập

Ngọn lửa rừng : thơ song ngữ Tày - Việt / Triệu Lam Châu

Tác giả : Triệu Lam Châu

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 105 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049721441

Số phân loại : 895.92208

Chủ đề : 1. Hợp tuyển. 2. Thơ Việt Nam. 3. Văn học dân tộc thiểu số. 4. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1530/2019
(VH 2686)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1531/2019
(VH 2687)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top