loading

Sách, tuyển tập

Xịnh ca Cao Lan - Đêm hát thứ nhất : song ngữ Việt - Cao Lan / Lâm Quý

Tác giả : Lâm Quý

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 282 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049724046

Số phân loại : 895.92208

Chủ đề : 1. Hợp tuyển. 2. Người Cao Lan -- Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán. 3. Người Cao Lan -- Việt Nam -- Văn học dân gian. 4. Thơ dân gian Cao Lan. 5. Văn học dân tộc thiểu số.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1548/2019
(VH 2527)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1549/2019
(VH 2528)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top