loading

Sách, tuyển tập

Dân ca Sán Dìu và tục ngữ - câu đố người Dao ở Vĩnh Phúc / Lâm Quang Hùng

Tác giả : Lâm Quang Hùng

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 303 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049721878

Số phân loại : 895.92208

Chủ đề : 1. Câu đố Việt Nam -- Việt Nam -- Vĩnh Phúc. 2. Dân ca Sán Dìu. 3. Hợp tuyển. 4. Người Dao -- Việt Nam -- Vĩnh Phúc -- Văn hóa dân gian. 5. Tục ngữ Việt Nam -- Việt Nam -- Vĩnh Phúc. 6. Văn học dân tộc thiểu số.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 2_Doc VV 1488/2019
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 2_Doc VV 1489/2019
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top