loading

Sách, tuyển tập

Xing Nhã Đăm Di / Y Điêng ... [và nh.ng. khác]

Tác giả : Y Điêng ... [và nh.ng. khác]

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 199 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049721410

Số phân loại : 895.92208

Chủ đề : 1. Hợp tuyển. 2. Trường ca Việt Nam. 3. Văn học dân tộc thiểu số.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1480/2019
(VH 2731)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1481/2019
(VH 2732)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top