loading

Sách, tuyển tập

Cỏ dại : tập truyện ngắn / Hoàng Khánh Duy

Tác giả : Hoàng Khánh Duy

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 207 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786045878774

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 146/2019
(VH 3057)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 147/2019
(VH 3058)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 448/2021
(VH 4215/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1988/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1989/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top