loading

Sách, tuyển tập

Qua khỏi dốc là nhà / Phan Thúy Hà

Tác giả : Phan Thúy Hà

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 279 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786042113144

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 140/2019
(VH 4962)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 141/2019
(VH 4963)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 5885/2020
(E 240/16)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top