loading

Sách, tuyển tập

Tuyển tập Nhất Linh - Khái Hưng

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 679 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049691133

Số phân loại : 895.922332

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1380/2019
(VH 3642)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1381/2019
(VH 3643)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top