loading

Sách, tuyển tập

Vợ nhặt : tập truyện ngắn / Kim Lân

Tác giả : Kim Lân

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 179 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049541605

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1367/2019
(VH 3721)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1368/2019
(VH 3722)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1369/2019
(VH 3723)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top