loading

Sách, tuyển tập

Không đầu, không cuối, không biết tại sao / Nhiều tác giả ; Đỗ Quang Hạnh tuyển chọn

Tác giả : Nhiều tác giả ; Đỗ Quang Hạnh tuyển chọn

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 467 tr. ; hình vẽ ; 23 cm

ISBN : 9786049636974

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1308/2019
(VH 4313)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top